Do as me

Besturingssysteem:  IOSfais comme moi

Huidige prijsklasse: 3,99 euro

Classificatie: aanvankelijk schrijven

Leeftijdscategorie: vanaf 7 jaar

Voertaal: geen

Omschrijving: 

Je kan zelf lijsten aanmaken van (hoofd)letters, cijfers en woorden. Telkens wordt het begin en eindpunt aangeduid en is het de bedoeling dat je het woord overtrekt. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de juiste letterovergangen. Bij een fout moet je opnieuw beginnen.
Je hebt een modus om alles in te stellen en lijsten aan te maken. De foutmarge, penopheffingen, soort lijntjes en feedback zijn hierbij instelbaar. Daarnaast heb je een modus om de lijsten in te oefenen. Je kan per letter/woord een medaille verdienen.

Aanbeveling:

Deze app is zeer toepasbaar in therapeutische setting. Therapeuten kunnen zelf lijsten aanmaken die aangepast zijn aan de schrijfmethode en dit voor verschillende gebruikers. Thuis kunnen deze lijsten dan ingeoefend worden. Op deze manier kunnen zowel woorden als (hoofd)letters geoefend worden. Het is enkel jammer dat de pols niet kan rusten op de tablet (dit wordt als fout gezien).

Website: http://abc-applications.com/ipad.html

ABC éducatif: Graphisme Maternelle

Besturingssysteem:  IOSGraphismeMaternelle

Huidige prijsklasse: 1,99 euro

Classificatie: voorbereidend schrijven

Leeftijdscategorie: + 4 jaar

Voertaal: geen

Omschrijving: 

In deze app kan je vormen en patronen maken door stippellijnen te overtrekken. Deze worden vetter en zetten de beweging in. Daarnaast wordt door middel van bollen het begin en eindpunt duidelijk. Met de gemaakte patronen wordt een tekening gemaakt, wat het aantrekkelijk en uitdagend maakt. Daarnaast worden de kinderen aangemoedigd met visuele en auditieve beloningen.
De foutenmarge is instelbaar maar te beperkt en bij een fout moet je telkens opnieuw beginnen. De moeilijkheidsgraad wordt bovendien niet progressief opgebouwd en sommige schrijfpatronen worden eerder klein afgebeeld.

Aanbeveling:

Leuk en motiverende app voor kinderen die toepasbaar is in zowel therapeutische als thuisomgeving. Hierbij moet je echter opletten met het overtrekken van stippellijnen (een schrijfpad zou beter zijn), de strenge foutenmarge en grootte van de patronen.

 

Website: http://abc-applications.com/

ABC Cursives

Besturingssysteem:  IOSabc lettres cursives

Huidige prijsklasse: 1,99 euro

Classificatie: lettervorming

Leeftijdscategorie: 4-7 jaar

Voertaal: frans, engels, spaans, duits, italiaans (zelf in te stellen)

Omschrijving: 

Een eenvoudige app om de letters en hoofdletters in te oefenen.
De (hoofd)letter wordt niet voorgetoond. Je moet de letters overtrekken op een stippellijn.Ter ondersteuning staan er punten voor start en stop aan te duiden. Wanneer je naast de lijn komt, moet je telkens opnieuw beginnen. Je blijft deze letter oefenen totdat je zelf de volgende aanduidt.
Je kan sterren verdienen voor de reeds ingeoefende letters. Daarnaast krijg je telkens een auditieve beloning bv. applaus (deze is zelf aan te passen).  Progressie is beperkt mogelijk: je kan de visuele ondersteuning afbouwen (controle van de weg: eerste punt, eerste en laatste punt, de hele weg).
Er zijn enkele handige aanpasmogelijkheden: beloningssysteem, verschillende methodes/talen en foutenmarge.

Aanbeveling:

Deze app is bruikbaar als de schrijfmethode van het kind overeenkomt met de (hoofd)letters van de app. Hij is eenvoudig in gebruik en heeft enkele handige aanpassingsmogelijkheden, wat beperkte differentiatie mogelijk maakt. Progressie is echter te beperkt en overtrekken van een stippellijn kan frustraties meebrengen (doordat je telkens opnieuw moet beginnen bij fouten).

Website: http://abc-applications.com/

ABC Chiffres

Besturingssysteem:  IOSABC Chiffres

Huidige prijsklasse: 0,99 euro

Classificatie: cijfervorming

Leeftijdscategorie: 4-7 jaar

Voertaal: geen

Omschrijving: 

Een eenvoudige app om de cijfers in te oefenen. Het cijfer wordt traag getoond tussen lijnen. Ter ondersteuning staan er cijfers en punten voor start, vervolg, richtingsveranderingen en stop aan te duiden. Je blijft hetzelfde nummer oefenen, tenzij je zelf aanduidt naar de volgende te gaan. Telkens krijg je een auditieve beloning bv. applaus (deze is zelf aan te passen).  Progressie is niet mogelijk: je kan bv. niet de lijnen of visuele ondersteuning d.m.v. punten achterwege laten.
Er zijn enkele handige aanpasmogelijkheden: links of rechtshandige, verschillende methodes en foutenmarge.

Aanbeveling:

Deze app is bruikbaar als de schrijfmethode van het kind overeenkomt met de cijfers van de app. Hij is eenvoudig in gebruik en heeft enkele handige aanpassingsmogelijkheden, wat beperkte differentiatie mogelijk maakt.

Website: http://abc-applications.com/

Cursive Writing Wizard

Besturingssysteem:  IOS en AndroidCursive Writing Wizard

Huidige prijsklasse: 3,95 euro (ook gratis versie)

Classificatie: voorbereidend en aanvankelijk schrijven

Leeftijdscategorie: vanaf 7 jaar

Voertaal: engels en frans (te kiezen)

Omschrijving: 

Het menu bestaat uit voorbereidende oefeningen, hoofdletters, kleine letters, cijfers en woorden. De vorm wordt steeds getoond en ondersteund door pijlen om de richting aan te duiden en bollen voor de richtingsveranderingen en stoppunten. Je kan zelf kiezen met of zonder penopheffingen en er is een leuk beloningssysteem, wat kinderen aantrekt en motiveert. Bovendien kan je kiezen tussen 2 verschillende oefenwijzes: 5 sterren verdienen of een vrije oefenmodus (die meer aanpasbaar is).

Het voorbereidende bouwt progressief op van verticale naar horizontale, kruis, vierkant, rechthoek, driehoek en schrijfpatronen. Verschillende richtingen en richtingsveranderingen kunnen ervaren worden. Aanpassing van grootte, moeilijkheidsgraad, stijl, enz. kan worden ingesteld, waardoor differentiatie mogelijk is.

De hoofdletters en kleine letters kunnen worden ingeoefend volgens een bepaalde schrijfmethode. (Deze komt mogelijks niet overeen met deze van uw kind.)
Bij het schrijven van de letters wordt eerst de letter uitgesproken (dit kan je zelf aanpassen en de juiste uitspraak en auditieve ondersteuning opnemen, waardoor de voertaal van deze app geen probleem meer wordt). Er kan gekozen worden voor een zeer prikkelrijk en aantrekkelijk schrijfspoor bv. met sterren, kerstmannen, enz. maar er kan ook gekozen voor een gewone lijn (prikkelarmer).

Vervolgens kunnen de cijfers worden ingeoefend volgens hetzelfde principe en met eveneens een zeer specifieke methode.
Tenslotte kun je ook woorden inoefenen. Er zijn enkele woordenlijst in het Engels maar nieuwe persoonlijke lijsten kunnen gemakkelijk aangemaakt worden. Dit kan eveneens met auditieve ondersteuning, zelf opgenomen.

Aanbeveling:

Deze app kan zowel in therapeutische setting als thuisomgeving gebruikt worden. Ieder kind heeft zijn eigen account en er wordt steeds een geschiedenis aangemaakt van de gemaakte oefeningen. Op deze manier is een foutenanalyse mogelijk en kan het kind opgevolgd worden. Het is zelfs mogelijk alle gemaakte oefeningen af te drukken op een overzichtspagina. Daarnaast heeft de app ook veel aanpassingsmogelijkheden: grootte, moeilijkheidsgraad, stijl, penopheffingen toestaan of niet, weergeven wat buiten de lijn komt of niet, enz.

 

Website: http://lescapadou.com/LEscapadou

Spelenderwijs leren tekenen

Besturingssysteem:  IOS en AndroidSpelenderwijs leren tekenen

Huidige prijsklasse: gratis (volledige versie 1,79)

Classificatie: visuo-motoriek

Leeftijdscategorie: vanaf 4 jaar

Voertaal: er wordt geen verbale ondersteuning gebruikt

Omschrijving: 

Stap per stap worden tekeningen getoond zoals een vlinder, auto, bloem, enz. Door samen lijnen en vormen te tekenen ontdekt het kind de mogelijkheden en kan het zich grafomotorisch ontwikkelen. Moeilijke figuren kunnen op deze manier eenvoudig gevormd worden. Fouten worden niet aangegeven.

Aanbeveling:

Het kind leert vormen te tekenen en met verschillende vormen een geheel te maken. Zo kan men succes ervaren, dat op papier misschien minder eenvoudig is. Later kunnen dezelfde tekeningen gevormd worden op papier, met behulp van de stappen op de app. Deze app kan zowel in therapeutische als thuissituatie gebruikt worden, mits begeleiding (ter feedback).

 

Website: http://ar-entertainment.net/learning/

My Mosaic

Besturingssysteem: IOSMy Mosaic en Android

Huidige prijsklasse: gratis (volledige versie: 2,69)

Classificatie: visueel ruimtelijke relaties, oog-handcoördinatie

Leeftijdscategorie: vanaf 4 jaar

Voertaal: engels

Omschrijving app:

Kinderen kunnen een mozaïk namaken. Ze moeten zorgen dat de gekleurde bolletjes op de juiste plaats en in de juiste kleur geplaatst worden.
Aanbeveling:

De voorbeeldfiguur is klein waardoor de juiste plaats soms moeilijk te bepalen is. Anders dan bij een manuele mozaïk, speelt de fijne motoriek een minder grote rol waardoor het visueel ruimtelijke meer op de voorgrond komt.
Deze app kan gebruikt worden in zowel therapeutische als thuisomgeving. Kinderen krijgen directe feedback wanneer een bolletje incorrect wordt geplaatst en krijgen een beloning bij het voltooien. 

Website: http://www.myfirstapp.com/MyFirstApp/Home.html

Finger Fun

Besturingssysteem: IOS en AndroidFingerfun

Huidige prijsklasse: gratis (volledige versie: 1,79)

Classificatie: fijne motoriek, vingerdifferentiatie en bimanuele coördinatie 

Leeftijdscategorie: vanaf 5 jaar

Voertaal: engels

Omschrijving app:
Kinderen kunnen afbeeldingen vrijspelen door de verschillende knoppen gelijktijdig in te drukken. Het is de bedoeling dat je elke knop met een verschillende vinger ingedrukt houdt. Je kan dit zowel met 1 hand als 2 handen spelen. Op deze manier wordt zowel de vingercoördinatie  als coördinatie van beide handen aangesproken. De moeilijkheidsgraad wordt progressief opgebouwd of afgebouwd.

Aanbeveling:
De app is visueel en auditief aantrekkelijk voor kinderen en kan gebruikt worden in zowel een therapeutische setting als thuisomgeving. Voor het correcte gebruik van de app is individuele begeleiding aangewezen.

 

Website: http://kujifun.com/